OM VOITS
Voits är ett privatägt IT-konsultföretag som ägs till 100 % av Rajesh Holding AB med huvudfokus inom IT/webb. Voits grundades januari 2011 och har expanderat snabbt tack vare nöjda kunder och medarbetare.

Voits grundades med en ny inställning till hur moderna IT-konsultprojekt bör genomföras. Efter många års samlad erfarenhet vet vi hur viktigt det är att den IT-konsult som föreslås kunden verkligen innehar rätt kompetens. Det blir svårt för en kund att utvärdera konsulter enbart baserade på vanlig CV:n. Alla våra konsulter är därför noga utvalda och matchas löpande mot våra kunders kravprofiler.

Vi på Voits tycker inte det räcker att skicka över en konsult-CV till våra kunder och hoppas att det ska fungera. Konsulterna på Voits levereras därför som videopresentationer till kund, för att öka tydligheten och transparensen. Det innebär i praktiken att våra konsulter inte behöver bytas ut, att frånvaro minimeras och att våra medarbetare trivs bättre på jobbet.

Genom vårt nätverk av kvalificerade IT-konsulter kan vi snabbt komplettera befintliga medarbetare med nya resurser. Vi använder oss av processen Long-Term Recruitment för att kvalitetssäkra all personal.

Läs mer om hur vi kvalitetssäkrar våra IT-konsulter med video